Tin tức

Tin tức

Kết quả nổi bật qua 10 năm thực hiện cải cách thể chế theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

12/08/2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP theo Kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, trong đó, có việc tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện cải cách thể chế.

Bộ Tư pháp tiếp tục duy trì vị trí nhóm 3 bộ dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ

19/05/2020

Ngày 19/5/2020, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tham dự Hội nghị.

04 tháng đầu năm 2020: Công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế của Bộ Tư pháp tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực và đáng chú ý

08/05/2020

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Nghị quyêt số 01/NQ-CP năm 2020), Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020), Bộ Tư pháp đã kịp thời ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện 02 Nghị quyết nêu trên với 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu phát triển KTXH. Trong 4 tháng đầu năm 2020, trên cơ sở Chương trình hành động nêu trên, Bộ Tư pháp đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp góp phần phát triển KTXH và đạt được một số kết quả nổi bật sau đây:

Sở Tư pháp Hà Giang - Đột phá trong cải cách hành chính

08/05/2020

Năm 2019, đồng hành với tỉnh trong đột phá cải cách hành chính. Sở Tư pháp đã ban hành, triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính. Từ khi UBND tỉnh Hà Giang thực hiệnviệc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính, đây là năm đầu tiên Sở Tư pháp đứng thứ hạng cao nhất, cụ thể theo Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang thì Sở Tư pháp đứng vị trí thứ 02 trên tổng số 20 sở, ban, ngành cấp tỉnh, tăng 03 bậc so với năm 2018.

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thành lập Tổ tham mưu xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện TTHC trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch và chứng thực - Điểm sáng trong công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương

08/05/2020

Đăng ký hộ tịch, chứng thực là một trong những hoạt động có vai trò quan trọng, là cơ sở đảm bảo tính pháp lý trong các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Đánh giá được tính thiết thực trong việc triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch và chứng thực đối với công dân; đồng thời, tạo điều kiện cho công dân chủ động hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính và hạn chế tối đa các hành vi sai phạm của cán bộ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký hộ tịch và chứng thực, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Nội vụ thành lập Tổ tham mưu xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch và chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

SỞ TƯ PHÁP BẮC GIANG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT 30c-NQ/CP

08/05/2020

Ngày 08/11/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c-NQ/CP về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sau 10 năm triển khai thực hiện, trên tinh thần quán triệt gắn việc thực hiện công tác CCHC với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm túc các quy định về nhiệm vụ CCHC, Sở Tư pháp đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác: cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công, không ngừng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và từng bước hiện đại hóa nền hành chính công góp tham gia đẩy mạnh CCHC trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang giai đoạn tiếp theo hướng đến xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân, vì nhân dân, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, cụ thể đó là:

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

13/03/2020

Ngày 14/2/2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các sở, ban ngành; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả của Đề án “Xây dựng tiêu chí, mô hình, quy trình và phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp”

24/02/2020

Trong khuôn khổ Đề án khoa học cấp Bộ “Xây dựng tiêu chí, mô hình, quy trình và phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp”, ngày 21/02/2020, Ban Chủ nhiệm Đề án đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả Đề án. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hoàn - Chủ nhiệm Đề án đã chủ trì Hội thảo.

Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

16/12/2019

Để có cơ sở pháp lý hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân và cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký, trong năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như:

Một số sáng kiến nổi bật trong triển khai công tác cải cách hành chính của Bộ Tư pháp trong năm 2019

16/12/2019

Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Bộ Tư pháp quan tâm chỉ đạo thực hiện sát sao. Với vai trò là thanh viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Tư pháp cũng đã có một số sáng kiến nổi bật trong việc thực hiện công tác cải cách thể chể, cụ thể như sau: