Tin tức

Tin tức

“Cú hích” cho sáng kiến cải cách thủ tục

27/11/2012

Sau 4 tháng phát động (từ tháng 12-2011 đến 30-4-2012), cuộc thi Chung tay cải cách thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Hội đồng Tư vấn CCHC tổ chức đã nhận được hơn 31.000 bài dự thi. Điều này cho thấy TTHC đang là mối quan tâm của rất nhiều tổ chức, cá nhân.

Sáng kiến mã số công dân trong cuộc thi Chung tay cải cách TTHC

27/11/2012

Trên thế giới, mã số công dân đã được áp dụng khá lâu. Tiện ích của mã số này không chỉ giúp quản lý công dân chặt chẽ, khoa học và văn minh mà còn giúp người dân không phải xuất trình nhiều loại giấy tờ và tạo điều kiện thuận lợi cho họ mỗi khi làm các thủ tục hành chính.

Rà soát thủ tục hành chính: Nơi quyết liệt, chỗ nửa vời

27/11/2012

TP Hà Nội đã triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) khá bài bản, quán triệt đầy đủ các văn bản của TƯ, tổ chức tập huấn, thành lập nhiều đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại các đơn vị.