Tin tức

Tin tức

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả của Đề án “Xây dựng tiêu chí, mô hình, quy trình và phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp”

24/02/2020

Trong khuôn khổ Đề án khoa học cấp Bộ “Xây dựng tiêu chí, mô hình, quy trình và phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp”, ngày 21/02/2020, Ban Chủ nhiệm Đề án đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả Đề án. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hoàn - Chủ nhiệm Đề án đã chủ trì Hội thảo.

Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

16/12/2019

Để có cơ sở pháp lý hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân và cơ quan trực tiếp thực hiện đăng ký, trong năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như:

Một số sáng kiến nổi bật trong triển khai công tác cải cách hành chính của Bộ Tư pháp trong năm 2019

16/12/2019

Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Bộ Tư pháp quan tâm chỉ đạo thực hiện sát sao. Với vai trò là thanh viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Tư pháp cũng đã có một số sáng kiến nổi bật trong việc thực hiện công tác cải cách thể chể, cụ thể như sau:

Phòng Tư pháp thị xã Tân Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân

19/11/2019

Những năm qua, Phòng Tư pháp thị xã Tân Châu luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ tốt nhất các nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Phòng Tư pháp thường xuyên triển khai các giải pháp tạo sự chuyến biển tích cực trong ngành, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tránh rườm rà, gây phiền hà cho người dân, từng bước hoàn thiện dịch vụ hành chính công trên lĩnh vực mình phụ trách theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện.

Hội thảo khoa học chuyên sâu về Hệ tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp

15/11/2019

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, từ năm 2017 đến nay, Văn phòng Bộ Tư pháp đã thực hiện nhiều công việc làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp, trong đó, trọng tâm là Đề án khoa học cấp Bộ “Xây dựng tiêu chí, mô hình, quy trình và phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp”. Trong khuôn khổ Đề án nêu trên, ngày 15/11/2019, Ban chủ nhiệm Đề án đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên sâu về Hệ tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hoàn - Chủ nhiệm Đề án đã chủ trì Hội thảo.

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, người dân về thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vự tư pháp

27/08/2019

Ngày 20/8/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, người dân về thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Đồng chỉ trì Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ngân hàng nhà nước tỉnh.

Một số đề xuất hoàn thiện các quy định về thủ tục hành chính tại Thông tư số 06/2015/TT-BTP

26/08/2019

Ngày 15/6/2015, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng (sau đây viết tắt là Thông tư số 06/2015/TT-BTP) với 08 thủ tục hành chính (TTHC), cụ thể là: (1) Bổ nhiệm công chứng viên, (2) Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên, (3) Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên, (4) Cấp lại thẻ công chứng viên, (5) Công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài, (6) Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng, (7) Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập, (8) Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập. Sau 03 năm thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được, một số quy định về TTHC trong Thông tư số 06/2015/TT-BTP cũng cho thấy một số bất cập, hạn chế cần sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định tư pháp và đề xuất hoàn thiện

12/07/2019

Ngày 26/9/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2007/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Theo Quyết định này, có 13 TTHC trong lĩnh vực giám định tư pháp được công bố trên cơ sở Luật Giám định tư pháp năm 2012 và Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp (Nghị định số 85/2013/NĐ-CP). Sau gần 06 năm thực hiện các TTHC này đã phát sinh một số bất cấp, hạn chế cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

Cải cách thể chế của Bộ Tư pháp trong tháng 5/2019

31/05/2019

Tháng 5/2019, tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, công tác cải cách thể chế của Bộ Tư pháp đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

Đắk Lắk: Thực hiện liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí

31/05/2019

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (theo Quyết định số 1226/QĐ-UBND).