Phòng Tư pháp thị xã Tân Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân

Tin tức

Phòng Tư pháp thị xã Tân Châu đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân

Những năm qua, Phòng Tư pháp thị xã Tân Châu luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ tốt nhất các nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Phòng Tư pháp thường xuyên triển khai các giải pháp tạo sự chuyến biển tích cực trong ngành, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tránh rườm rà, gây phiền hà cho người dân, từng bước hoàn thiện dịch vụ hành chính công trên lĩnh vực mình phụ trách theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện.

Theo ông Uông Trung Hưng – Phó Trưởng phòng Tư pháp cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của UBND thị xã về tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Lãnh đạo đơn vị đã tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị, nhất là công chức trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tập trung quan tâm các vấn đề như: áp dụng quy trình ISO trong giải quyết thủ tục hành chính; rà soát các văn bản quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng (lĩnh vực hộ tịch, chứng thực) để đề nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo tinh thần của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Luật chuyên ngành. Ông Uông Trung Hưng – Phó Trưởng phòng Tư pháp thị xã cho biết thêm : “Nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, Phòng Tư pháp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã được trang bị. Đến nay 14/14 đơn vị cấp xã đã thực hiện ứng dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. Phòng cũng đã triển khai thực hiện việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, trao đổi thông tin, xử lý văn bản trên môi trường mạng. Đặc biệt là thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND tỉnh cũng đã thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục người dân qua môi trường mạng”.
Để người dân và các tổ chức cá nhân thuận tiện trong việc tiếp cận thông tin, Phòng Tư pháp thường xuyên cập nhật công khai, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Việc niêm yết, công bố, công khai các thủ tục hành chính được thực hiện đúng theo quy định của Quyết định 2688/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang. Bên cạnh đó, dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua đường bưu điện cũng được người dân đánh giá cao. Lãnh đạo Phòng Tư pháp chỉ đạo của công chức đơn vị cũng như công chức Tư pháp - Hộ tịch không tự ý đặt ra những quy định riêng ngoài bộ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố. Phòng công khai số điện thoại trên phiếu hẹn, trên bảng niêm yết thủ tục hành chính tại đơn vị có số điện thoại của Trưởng phòng, phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp. Ông Uông Trung Hưng – Phó Trưởng phòng Tư pháp thị xã cho biết:“Xác định yếu tố con người là quan trọng trong cải cách TTHC, Phòng Tư pháp thị xã đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; lấy sự hài lòng của khách hàng và kết quả cải cách TTHC làm thước đo mức độ hoàn thành của công chức, viên chức”.
Từ đầu năm đến nay Phòng Tư pháp thị xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 730 hồ sơ thuộc lĩnh vực Chứng thực và Hộ Tịch cho người dân. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết hoàn thành đạt 100%. Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân hơn 1.200 lượt. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp thị xã đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch và chứng thực. Qua đó tiếp nhận, giải quyết 52 hồ sơ thuộc lĩnh vực chứng thực và 206 hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch. Sau khi các hồ sơ hoàn thành sẽ được trao tận tay người dân thông qua dịch vụ bưu chính. “Việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính ở lĩnh vực Tư pháp một ngày là rất nhiều. Điều nay gây nên một áp lực công việc lớn. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm tôi đã tiếp nhận, hướng dẫn cho người dân một cách nhanh chóng, chính xác và rõ ràng. Từ đó thì khối lượng công việc sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó phối hợp với cán bộ chuyên môn của phòng tham mưu cách thức giải quyết thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho người dân”.Chị ĐoànThị Kim An – Cán bộ Tư pháp hộ tịch Phòng Tư pháp thị xã cho biết.
Để giải quyết khối lượng lớn công việc và nhu cầu của người dân, cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ ở bộ phận Một cửa Thị xã thường xuyên trau dồi ứng dụng công nghệ thông tin, các văn bản pháp lý và quy định của pháp luật. Tiếp nhận hồ sơ của người dân đều được kiểm tra một cách chặt chẽ, kỹ càng, hướng dẫn 1 lần duy nhất để người dân chuẩn bị. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ công chức luôn nhận thức rõ việc tạo sự thoải mái, hài lòng cho người dân khi đến giao dịch phải bằng thái độ niềm nở, ân cần. Xây dựng tác phong chuyên nghiệp, nhanh chóng nhưng tỷ mỉ, chính xác. Phòng Tư pháp cũng photo trích dẫn các quy định của pháp Luật đối với lĩnh vực Tư pháp, Hộ tịch để khi người dân cần sẽ dẫn chứng. Người dân sau mỗi lần đến giao dịch, tra cứu thông tin hoặc cần sự giúp đỡ đều được đề nghị đánh giá mức độ hài lòng trên hệ thống màn hình điện tử. Từ đó đã tạo sự hài lòng của người dân rất cao. Chị Nguyễn Thị Kim Đầy ngụ xã Vĩnh Hòa đến làm thủ tục cải chính giấy khai sinh cho biết: “Ở đây thì làm thủ tục hành chính rất là nhanh cho nên là thuận lợi cho người dân trong việc đi lại. Mình chỉ đi một lần thôi chứ không cần phải đi lại nhiều lần. Làm thủ cũng nhanh từ đó mà người dân mình sẽ được lợi nhiều hơn”.
Ông Uông Trung Hưng – Phó Trưởng phòng Tư pháp thị xã cho biết, công tác tư pháp có vai trò quan trọng trong sự phát triển của địa phương. Trong đó công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu CCHC, cải cách tư pháp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của thị xã hàng năm. Các TTHC trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp đã góp phần đáp ứng tốt hơn, nhanh hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Phòng Tư pháp thị xã nhiều năm qua đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và chỉ tiêu phấn đấu trong giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của lĩnh vực tư pháp.
Trong thời gian tới, Phòng Tư pháp thị xã sẽ đẩy mạnh công tác rà soát, đánh giá TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp trong lĩnh vực hộ tịch gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo đúng quy định và hướng dẫn công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thị xã trong việc tham gia hoạt động giám sát về TTHC. Khuyến khích người dân tham gia góp ý, giám sát các quy định hành chính và hành vi hành chính. Ông Uông Trung Hưng – Phó Trưởng phòng Tư pháp thị xã cho biết thêm : “Để nâng cao hiệu quả trong công các cải cách hành chính, trong thời gian tới Phòng Tư pháp thị xã sẽ đẩy mạnh công tác hiện đại hóa nền hành chính, trong đó tập trung việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực tư pháp.   công khai số điện thoại đường dây nóng của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; Khảo sát công dân về thái độ phục vụ của cơ quan, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp đường dẫn truy cập theo địa chỉ http://dichvucong.angiang.gov.vn, nhằm từng bước thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính”.
            Những nỗ lực của Phòng Tư pháp thị xã Tân Châu trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính thị xã và sự hài lòng của người dân. Phát huy những kết quả đã đạt được, Phòng Tư pháp thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động tư pháp nhằm bảo đảm yêu cầu và mục tiêu xây dựng một hệ thống hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, đáp ứng tốt mọi yêu cầu của nhân dân, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
                                                                                                                                                                                                                      Khương Duy