Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, người dân về thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vự tư pháp

Tin tức

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, người dân về thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vự tư pháp

Ngày 20/8/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, người dân về thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Đồng chỉ trì Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ngân hàng nhà nước tỉnh.

Tham dự Hội nghị có sự tham gia của gần 50 đại biểu đến từ một số cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc ngành tư pháp quản lý như: Phòng Tư pháp Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Đồn, huyện Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn; UBND các xã, phường của thành phố Bắc Kạn; thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới; Đại diện lãnh đạo một số đơn vị có tài sản tịch thu chuyển đấu giá: Cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm, Công an thành phố Bắc Kạn, Công an huyện Pác Nặm; Đại diện các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; Đại diện Đoàn Luật sư; Đại diện các tổ chức hành nghề công chứng; Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân.
      Tại Hội nghị, các đại biểu là đại diện một số cơ quan, doanh nghiệp đã tham luận về thực tiễn thi hành pháp luật trong lĩnh vực đấu giá tài sản, công chứng, đăng ký biện pháp bảo đảm và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản, công chứng như pháp luật về đất đai, xử lý vi phạm hành chính, quản lý, sử dụng tài sản công.... Trên cơ sở các ý kiến tham luận, đại biểu dự hội nghị đã trực tiếp trao đổi, thảo luận, đặt ra một số câu hỏi, tình huống xảy ra trên thực tiễn và nêu số khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để việc thi hành pháp luật đạt hiệu quả cao, đặc biệt là công tác phối hợp để tổ chức thi hành. Trong đó, các nội dung thảo luận và câu hỏi xoay quanh các vấn đề như: khó khăn trong việc tiếp nhận và giải quyết các hợp đồng giao dịch mà tổ chức, cá nhân không cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản; các giấy tờ của người đề nghị không thống nhất; thực trạng công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực bản sao, chứng thực hợp đồng, giao dịch thực hiện các quyền của người sử dụng đất; việc xây dựng phương án và xử lý đối với tài sản tịch thu; việc xử lý tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính nhưng giá trị nhỏ; việc quản lý tài sản tịch thu trong quá trình chờ xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; việc công chứng đối với các hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…
      Trên cơ sở các nội dung thảo luận, phản ánh và câu hỏi, tình huống đặt ra của các đại biểu, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - chủ trì hội nghị và lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ngân hàng nhà nước tỉnh đã trao đổi, giải đáp, hướng dẫn cho đại biểu dự hội nghị; đồng thời, Sở Tư pháp đã tổng hợp các kiến nghị, vướng mắc từ quy định của pháp luật để kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện pháp luật nói chung và trong lĩnh vực tư pháp nói riêng./.
                                                                                                                                                                                                        Tác giả:  Nguyễn Hòa