Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 68
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.001027 Thủ tục tạm thu tiền, giấy tờ do phạm nhân phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp khi tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện) chưa nhận được quyết định thi hành án Bộ Tư pháp

Trại giam

Trại tạm giam của Bộ Công an

Thi hành án dân sự

2.000938 Thủ tục thu tiền, giấy tờ của phạm nhân là người phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Trại giam hoặc Trại tạm giam của Bộ Công an để thi hành án Bộ Tư pháp

Trại giam

Trại tạm giam của Bộ Công an

Thi hành án dân sự

2.000576 Giải quyết khiếu nại về THADS (lần 2)-cấp Trung ương Bộ Tư pháp

Tổng cục Thi hành án dân sự

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thi hành án dân sự

2.000536 Thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Bộ Quốc phòng

Cục Thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự

2.000454 Yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án (cấp huyện) Bộ Tư pháp

Chi cục thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự

1.003214 Thủ tục tạm thu tiền, giấy tờ do phạm nhân phải THADS hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp khi Trại giam hoặc Trại tạm giam của Bộ Công an chưa nhận được quyết định thi hành án Bộ Tư pháp

Trại giam

Trại tạm giam của Bộ Công an

Thi hành án dân sự

1.003201 Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.003186 Yêu cầu định giá tài sản khi có thay đổi giá tại thời điểm thi hành án (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.003166 Đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.003091 Quyết định thi hành án theo yêu cầu (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.003032 Yêu cầu định giá lại tài sản THA (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.003009 Nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.002976 Giải quyết khiếu nại về THADS (lần 1) - cấp tỉnh Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.002964 Giải quyết khiếu nại về THADS (lần 2)-cấp tỉnh Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.002951 Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự