Nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án (cấp tỉnh)
Tên thủ tục:
Nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án (cấp tỉnh)
Mã thủ tục:
1.003009
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Thi hành án dân sự
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự
Từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án
Trường hợp đương sự thoả thuận để người được thi hành án nhận tài sản đã kê biên để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên lập biên bản về việc thoả thuận.
Việc giao tài sản để trừ vào tiền được thi hành án được thực hiện như sau:
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Nộp qua bưu chính công ích 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Ngoài ra, theo mẫu đơn trên, người nộp hồ sơ cần nộp :
Quyết định thi hành án và tài liệu có liên quan khác. 1 0
Trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú; 1 0
Đối với trường hợp từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành, thành phần hồ sơ của người được thi hành án nhận tài sản kê biên để trừ vào tiền thi hành án gồm :
Đơn đề nghị nhận tài sản để trừ vào số tiền được THA (Mẫu số D 09
-THADS)
1 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Cục Thi hành án dân sự, Phòng thi hành án cấp quân khu
Kết quả thực hiện:
Quyết định giao tài sản hoặc biên bản giao tài sản.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
26/2008/QH12 Luật THADS số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2014/QH13 2018-11-14
64/2014/QH13 Luật 64/2014/QH13 2014-11-25
11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 2016-08-01
01/2016/TT-BTP Thông tư 01/2016/TT-BTP 2016-02-01
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: