Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 349
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
3.000024 Đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Tư pháp

Chính phủ

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

2.002387 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Bộ Tư pháp

Bộ Tài chính

Công chứng

2.002363 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Bộ Tư pháp

Văn phòng Quốc hội

Nuôi con nuôi

2.002349 Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Bộ Tư pháp

Quốc hội

Nuôi con nuôi

2.002196 Xác đinh cơ quan giải quyết bồi thường (cấp trung ương) Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Bồi thường nhà nước

2.002195 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp trung ương) Bộ Tư pháp

Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp Trung ương

Bồi thường nhà nước

2.002194 Phục hồi danh dự (cấp trung ương) Bộ Tư pháp

Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp Trung ương

Bồi thường nhà nước

2.002193 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Bồi thường nhà nước

2.002192 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh

Bồi thường nhà nước

2.002191 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh.

Bồi thường nhà nước

2.002190 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Bộ Tư pháp

Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp huyện

Bồi thường nhà nước

2.002189 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

2.002165 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Bộ Tư pháp

Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp xã, đang khai

Bồi thường nhà nước

2.002139 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.002080 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật