Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 349
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.001449 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.001417 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Lý lịch tư pháp

2.001406 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

2.001395 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001333 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001263 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Nuôi con nuôi

2.001258 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001255 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Nuôi con nuôi

2.001247 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001225 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001130 Cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư, kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 05 năm trở lên Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Quản tài viên

2.001117 Cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Quản tài viên

2.001113 Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Quản tài viên

2.001074 Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

2.001069 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng