Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 445
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.001716 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.001687 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Tổ chức hành nghề luật sư

Tổ chức tư vấn pháp luật

Trợ giúp pháp lý

2.001680 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Tổ chức hành nghề luật sư

Tổ chức tư vấn pháp luật

Trợ giúp pháp lý

2.001543 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký Bộ Tư pháp

Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

Đăng ký biện pháp bảo đảm

2.001520 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.001502 Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001489 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.001475 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.001457 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.001449 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.001417 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Lý lịch tư pháp

2.001406 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

2.001395 Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001386 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001333 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản