Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 349
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.000977 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư Bộ Tư pháp

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Trợ giúp pháp lý

2.000975 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch không phải viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự Bộ Tư pháp

Cơ quan đại diện có thẩm quyền

Chứng thực

2.000970 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Trợ giúp pháp lý

2.000954 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Trợ giúp pháp lý

2.000950 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.000942 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

2.000930 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.000927 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

2.000913 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

2.000908 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Bộ Tư pháp

Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc

Chứng thực

2.000894 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp cấp tỉnh Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Giám định tư pháp

2.000890 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

2.000885 Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

2.000884 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phòng Tư Pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

Cơ quan đại diện có thẩm quyền

Chứng thực

2.000854 Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư