Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
Tên thủ tục:
Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
Mã thủ tục:
2.000885
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Luật sư
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Nộp qua bưu chính công ích 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Đơn đề nghị thành lập chi nhánh 1 0
Bản sao Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài 0 1
Giấy uỷ quyền cho luật sư làm Trưởng chi nhánh 1 0
Bản sao Giấy phép hành nghề của luật sư được uỷ quyền làm Trưởng chi nhánh 0 1
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh 1 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Bộ Tư pháp
Kết quả thực hiện:
Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
65/2006/QH11 Luật 65/2006/QH11 2006-06-29
220/2016/TT-BTC Thông tư 220/2016/TT-BTC 2016-11-10
02/2015/TT-BTP Thông tư 02/2015/TT-BTP 2015-01-16
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không
Từ khóa:
Mô tả: