Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 16
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.001130 Cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư, kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 05 năm trở lên Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Quản tài viên

2.001117 Cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Quản tài viên

2.001113 Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Quản tài viên

2.001093 Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quản tài viên

1.002681 Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về luật sư, kiểm toán viên là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về kiểm toán Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Quản tài viên

1.002626 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quản tài viên

1.001921 Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quản tài viên

1.001914 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quản tài viên

1.001842 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quản tài viên

1.001633 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quản tài viên

1.001600 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quản tài viên

1.001488 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quản tài viên

1.001487 Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quản tài viên

1.001486 Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quản tài viên

1.001485 Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quản tài viên