Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 349
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.002052 Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.002047 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.002040 Thủ tục đăng ký để được xác định quốc tịch Việt Nam Bộ Tư pháp

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Quốc tịch

2.002039 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quốc tịch

2.002038 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quốc tịch

2.002036 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quốc tịch

2.001929 Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển Bộ Tư pháp

Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

Đăng ký biện pháp bảo đảm

2.001895 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao

Sở Tư pháp

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Quốc tịch

2.001815 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001807 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001716 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.001687 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Tổ chức hành nghề luật sư

Tổ chức tư vấn pháp luật

Trợ giúp pháp lý

2.001680 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Tổ chức hành nghề luật sư

Tổ chức tư vấn pháp luật

Trợ giúp pháp lý

2.001543 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký Bộ Tư pháp

Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

Đăng ký biện pháp bảo đảm

2.001457 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật