Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 445
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.002051 Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.002049 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.002048 Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.002047 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.002040 Thủ tục đăng ký để được xác định quốc tịch Việt Nam Bộ Tư pháp

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Quốc tịch

2.002039 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quốc tịch

2.002038 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quốc tịch

2.002036 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quốc tịch

2.002035 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Quốc tịch

2.001929 Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển Bộ Tư pháp

Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

Đăng ký biện pháp bảo đảm

2.001923 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.001895 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao

Sở Tư pháp

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Quốc tịch

2.001815 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001808 Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

2.001807 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Bán đấu giá tài sản