Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển
Tên thủ tục:
Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển
Mã thủ tục:
2.001929
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Đăng ký biện pháp bảo đảm
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự

- Nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam;
- Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam kiểm tra hồ sơ để quyết định việc cấp bản sao;
- Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm cho người yêu cầu (Trong trường hợp từ chối, Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trong đó nêu rõ lý do);
- Nhận kết quả tại Cơ quan đăng ký tàu biển Việt Nam hoặc qua đường bưu điện.
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
01
Phiếu yêu cầu cấp bản sao 0 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực
Kết quả thực hiện:
Bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
02/2012/TTLT-BTP-BGTVT Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển 2012-03-30
202/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm 2016-11-09 Bộ Tài chính
171/2016/NĐ-CP Về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển 2016-12-27 Chính phủ
102/2017/NĐ-CP Về đăng ký biện pháp bảo đảm 2017-09-01 Chính phủ
113/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm 2017-10-20 Bộ Tài chính
01/2019/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển 2019-01-17 Bộ Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: