Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Tên thủ tục:
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Mã thủ tục:
2.001457
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Phổ biến giáo dục pháp luật
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự
01
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
01
Phiếu yêu cầu cấp bản sao 0 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Kết quả thực hiện:
Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
14/2012/QH13 biến, giáo dục pháp luật 2012-06-20
28/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2013-04-04
10/2016/TT-BTP Quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 2016-07-22
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cá nhân được đề nghị công nhận làm tuyên truyền viên pháp luật phải là người có uy tín, kiến thức, am hiểu về pháp luật .
Từ khóa:
Mô tả: