Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 349
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.000851 Cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

2.000849 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

2.000843 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

Cơ quan đại diện có thẩm quyền

Chứng thực

2.000840 Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Trợ giúp pháp lý

2.000831 Công chứng văn bản khai nhận di sản Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

2.000829 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Tổ chức hành nghề luật sư

Tổ chức tư vấn pháp luật

Trợ giúp pháp lý

2.000823 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

2.000822 Cấp giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.000819 Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm Trọng tài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

2.000818 Cấp bản sao văn bản công chứng Bộ Tư pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

2.000815 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phòng Tư Pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

Cơ quan đại diện có thẩm quyền

Chứng thực

2.000810 Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, h, i khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

2.000806 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

2.000801 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bộ Tư pháp

Văn phòng đăng ký đất đai

Đăng ký biện pháp bảo đảm

2.000789 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng