Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm Trọng tài
Tên thủ tục:
Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm Trọng tài
Mã thủ tục:
2.000819
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Trọng tài thương mại
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 09/TP
-TTTM)
1 0
Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài và giấy tờ liên quan đến việc thay đổi (nếu có) 1 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Bộ Tư pháp
Kết quả thực hiện:
Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
54/2010/QH12 Luật 54/2010/QH12 - Trọng tài thương mại 2010-06-17
63/2011/NĐ-CP Nghị định 63/2011/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại 2011-07-28
12/2012/TT-BTP Thông tư 12/2012/TT-BTP - Ban hành một số biếu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại 2012-11-07
222/2016/TT-BTC Thông tư 222/2016/TT-BTC - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại 2016-11-10
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không
Từ khóa:
Mô tả: