Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Tên thủ tục:
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Mã thủ tục:
2.001074
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Phiếu yêu cầu công chứng; 1 0
Dự thảo sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch (nếu có); 1 0
Bản sao giấy tờ tùy thân; 0 1
Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; 0 1
Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. 0 1
Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải chứng thực. 0 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Tổ chức hành nghề công chứng
Kết quả thực hiện:
Văn bản công chứng
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
53/2014/QH13 Luật công chứng 2014-06-20
257/2016/TT-BTC Thông tư 257/2016/TT-BTC 2016-11-11
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: