Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả của Đề án “Xây dựng tiêu chí, mô hình, quy trình và phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp”

Tin tức

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả của Đề án “Xây dựng tiêu chí, mô hình, quy trình và phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp”

Trong khuôn khổ Đề án khoa học cấp Bộ “Xây dựng tiêu chí, mô hình, quy trình và phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp”, ngày 21/02/2020, Ban Chủ nhiệm Đề án đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả Đề án. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hoàn - Chủ nhiệm Đề án đã chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đến từ các đơn vị: Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ; Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; Viện Khoa học pháp lý; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính…
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các chuyên gia Hội thảo khoa học chuyên sâu về Hệ tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp vào tháng 11/2019, Ban Chủ nhiệm Đề án đã tổng hợp, chỉnh lý Mẫu Phiếu khảo sát và tổ chức đợt khảo sát để đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp nhằm mục đích thực nghiệm các tiêu chí, mô hình, quy trình và phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp. Trên cơ sở các phiếu thu về, tháng 02/2020, Ban Chủ nhiệm đề án đã tổng hợp, phân tích số liệu và xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát, Báo cáo tổng hợp kết quả của Đề án.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã đánh giá Đề án được triển khai một cách nghiêm túc, công phu, các lập luận, thông tin, số liệu mà Đề án đưa ra có sức thuyết phục và độ tinh tưởng cao… Bên cạnh đó, các chuyên gia đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung của dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả Đề án, như: về kết cấu của Đề án, làm rõ hơn kinh nghiệm một số nước, về các đề xuất, kiến nghị đối với việc đo lường dịch vụ công trực tuyến, về mô hình khảo sát độc lập và mô hình tự khảo sát…
Kết luận Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hoàn - Chủ nhiệm Đề án đã cám ơn những ý kiến đóng góp của các chuyên gia và cho rằng những đóng góp vừa toàn diện, vừa mang tính thực tiễn, kinh nghiệm của các chuyên gia là cơ sở để Ban Chủ nhiệm Đề án tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả của Đề án, gửi xem xét nghiệm thu./.