Nghị quyết Phiên họp ngày 04/01/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp

11/01/2017
Ngày 04/01/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thường kỳ để kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016; cho ý kiến vào dự thảo Đề án nhân sự kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy; xét kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức; cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổng kết công tác đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.
Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Thường trực Đảng ủy, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp trao đổi, thảo luận, thống nhất như sau:
(Xem tại đính kèm)
 

Các tin khác