Nghị quyết phiên họp ngày 04/8/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp

16/08/2016
Ngày 04 tháng 8 năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác sau phiên họp thường kỳ tháng 5/2016; cho ý kiến về việc bổ sung cấp ủy một số tổ chức đảng trực thuộc; xét kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức.
Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Thường trực Đảng ủy, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp trao đổi, thảo luận, thống nhất như sau: (xem chi tiết tại file đính kèm)
 

Các tin khác