Nghị quyết phiên họp ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp

08/03/2016
Ngày 01/3/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác sau phiên họp thường kỳ tháng 01/2016; cho ý kiến đối với một số nội dung về công tác tổ chức của Đảng ủy Bộ Tư pháp; xét kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức; cho ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác năm 2016 của Đảng ủy Bộ, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy Bộ.
Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Thường trực Đảng ủy và Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp trao đổi, thảo luận, thống nhất như sau: (xem chi tiết tại file đính kèm)