Ban hành hướng dẫn nội dung, quy trình triển khai các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại BTP 13/11/2019

Để hướng dẫn áp dụng thống nhất về nội dung, quy trình phân công trách nhiệm trong tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, từng bước đưa công tác này vào nề nếp, ổn định, bền vững, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, sau khi thống nhất ý kiến với Đảng ủy Bộ, ngày 12/11/2019, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ký Hướng dẫn số 514-HD/BCSĐ hướng dẫn nội dung, quy trình triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp.

Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 10/2019 24/10/2019

Sáng 23/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp tháng 10/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Hướng dẫn mới nhất về đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2019 21/10/2019

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2019 30/09/2019

Thực hiện Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ trong năm 2019, ngày 26/9//2019, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2019 theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của đảng viên” với sự chủ trì của đồng chí Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ và sự tham dự của đông đủ các đảng viên trong Chi bộ.

Quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền 25/09/2019

Ngày 23/9, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 09/2019 25/09/2019

Chiều 24/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp tháng 9/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2015-2020 12/09/2019

Ngày 12/09, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đã trao Quyết định chuẩn y bổ sung đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Bộ Tư pháp tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2015-2020.