Phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp Quý IV năm 2019

04/12/2019
Phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp Quý IV năm 2019
Ngày 04/12, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quý IV năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại Phiên họp, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội đã báo cáo kết quả công tác năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020. Về cơ bản, năm 2019, Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp có nhiều hoạt động nổi bật, có chuyển biến rõ nét và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Dành lời khen ngợi về những kết quả đạt được trong năm qua của các tổ chức này, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhận định, đội ngũ cán bộ của Bộ ngày càng trẻ hóa, có năng lực và nhiệt huyết. Tuy nhiên, một bộ phận các cán bộ trẻ vẫn còn thiếu sự tự tin, thiếu kỹ năng, thiếu sự khẳng định mình. Do đó, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ cần quan tâm và có giải pháp khắc phục điểm yếu này, giúp cán bộ trẻ khẳng định mình. Bên cạnh việc tiếp tục học tập, nghiên cứu, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc cũng đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tìm hiểu về lịch sử Bộ, ngành và lịch sử của từng đơn vị thuộc Bộ.
 

Đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc mong muốn công đoàn cơ sở cần sâu sát hơn nữa tới công đoàn viên, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình. Riêng với Hội cựu chiến binh Bộ Tư pháp, Thứ trưởng mong Hội sẽ tiếp tục truyền lửa cho thanh niên về lịch sử đấu tranh, lý tưởng cách mạng, lòng nhiệt huyết với ngành, nghề.  
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh cũng khẳng định, năm qua, cả 3 tổ chức đoàn thể đã bám sát Chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp, đã nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của mình. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm và chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho chính các cán bộ của tổ chức mình.
 

Trên cơ sở báo cáo của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhận định, kết quả 2019 cơ bản bám sát với nhiệm vụ của Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đã tranh thủ được sự ủng hộ của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ. Trong năm qua, cả 3 tổ chức đã quan tâm đến kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức làm việc. Tổ chức được nhiều hoạt động quan trọng, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của hội viên; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt là hoạt động của các đoàn thể đã thu hút sự tham gia tự nguyện của hội viên nhất là Công đoàn, Hội cựu chiến binh.
 

Cơ bản nhất trí phương hướng hoạt động năm 2020, Thứ trưởng lưu các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng đến cong tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lòng yêu ngành yêu nghề, quan tâm nâng cao năng lực chuyên môn, tổ chức các hoạt động thiết thực sát nhu cầu và phải khắc phục triệt để các hoạt động hình thức, củng cố thêm tinh thần đoàn kết, nhất trí trong cơ quan, đơn vị, tạo môi trường dân chủ, thân thiện có cạnh tranh đồng thời tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.
Phiên họp tiếp tục với nhiều nội dung quan trọng khác.
An Như – Trung tâm Thông tin