Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 10/2019

24/10/2019
Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 10/2019
Sáng 23/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp tháng 10/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Tại phiên họp đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã báo cáo kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ công tác tháng 11 của Đảng ủy Bộ Tư pháp. Ban Thường vụ đã cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ  và xét kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức.
 

Đồng thời, Ban Thường vụ cũng cho ý kiến đối với các dự thảo: Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Kế hoạch Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.