Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2019

30/09/2019
Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2019
Thực hiện Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ trong năm 2019, ngày 26/9//2019, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2019 theo chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của đảng viên” với sự chủ trì của đồng chí Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ và sự tham dự của đông đủ các đảng viên trong Chi bộ.
Phong cách và tác phong làm việc của Bác là những điều tự nhiên, nhuần nhuyễn; không gượng gạo, giả tạo; được thể hiện tinh tế qua từng mẫu chuyện và qua những việc làm dù là nhỏ, là chi tiết, là cụ thể; là “một tâm hồn lộng gió bốn phương thời đại”, “Nói ít, làm nhiều, chủ yếu là hành động”. Sự sâu sắc và tinh tế trong việc “Học tập” và “Làm theo” gương Bác không phải là một ngày một bữa, nó đòi hỏi một quá trình xuyên suốt và “Học suốt đời” để hiểu Bác và rèn luyện theo Bác.
Tại buổi sinh hoạt, thông qua hình thức trình chiếu video, các đảng viên đã được lắng nghe GS.TS. Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giảng về chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của đảng viên”; đồng thời có 02 tham luận của đảng viên để có cơ sở trao đổi, thảo luận làm bật lên nội dung sinh hoạt chuyên đề. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã thêm một lần nữa thấm nhuần về phong cách và tác phong làm việc trọng tâm nhất khi thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mình. Tiêu biểu là phong cách và tác phong làm việc: (i) Dân chủ, (ii) Khoa học, (iii) Nêu gương, (iv) Cụ thể, (v) Kỹ lưỡng, (vi) Tới nơi, tới chốn.
Ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Dương Thành Đức - Bí thư Chi bộ đã nhấn mạnh: trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng về phong cách, tác phong làm việc để mọi đảng viên và quần chúng học tập, noi theo. Việc học tập ở Bác có thể tham khảo ở nhiều tài liệu, nhiều diễn đàn khác nhau để tích lũy thêm cho nhận thức của bản thân mỗi đảng viên, nhưng quan trọng nhất là việc rèn luyện, làm theo Bác từ những chuyện nhỏ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị thì phải có sự chung sức, phải kỹ lượng, cụ thể, tới nơi tới chốn; phải sâu sát và mỗi đảng viên đóng góp trong phần việc của mình. Đề nghị đảng viên cần tìm hiểu, tham khảo, học tập và rèn luyện nhiều hơn qua thực tiễn công tác và trong hoạt động nghiên cứu của mình, cái nào tốt thì cần tiếp tục phát huy; cái nào còn hạn chế, yếu kém thì cần khắc phục, hoàn thiện để xứng đáng với vai trò là một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.
 Như vậy, việc học tập và vận dụng tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả vào quá trình giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên cần gắn liền với nhân điển hình, kịp thời phổ biến rộng rãi những kinh nghiệm tốt trong Chi bộ và mở rộng ra đối với chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Riêng đối với mỗi đảng viên thì phải thực hiện tốt phương châm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu: “Nói phải đi đôi với làm”, dám nghĩ - biết làm; đồng thời, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; cán bộ, đảng viên càng giữ vị trí cao, vị trí quan trọng, nhất là người đứng đầu càng phải nêu gương tự phê bình và phê bình về đổi mới phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả./.
Kim Hoa