Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề

10/09/2019
Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề
Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và Chương trình công tác năm 2019 của Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp, cũng như thiết thực hướng tới kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Nhà xuất bản Tư pháp (08/9/2003 - 08/9/2019), ngày 06/9/2019, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung liên quan trực tiếp đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phát huy vai trò của công tác xuất bản trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Tiến sỹ Đoàn Văn Báu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung ương làm Báo cáo viên. Cùng tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Nhà xuất bản còn có đồng chí Trần Hoàng Hưng, Chi ủy viên, Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.
Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ khẳng định một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp là tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, cấp ủy cấp trên đến với mỗi đảng viên, quần chúng trong đơn vị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy vai trò của đảng viên trong công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, cá nhân chủ nghĩa tại cơ quan, đơn vị. Vì vậy, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị Báo cáo viên bằng kinh nghiệm, nhiệt huyết và năng lực thực tiễn của mình để truyền đạt những vấn đề quan trọng liên quan đến lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng, vai trò của công tác xuất bản trong công tác xây dựng đảng và những vấn đề cần lưu ý đối với đảng viên trong thời gian tới…, đồng thời đề nghị mỗi đảng viên, quần chúng cần tập trung, nêu cao tình thần học tập để lĩnh hội, tiếp thu và cụ thể hóa những vấn đề Báo cáo viên đề cập để thống nhất giữa nhận thức và hành động, tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của Nhà xuất bản Tư pháp trong thời gian tới.
Tiến sỹ Đoàn Văn Báu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin, trao đổi tới toàn thể Chi bộ những nội dung về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, bằng những chuyện kể trực quan, sinh động về Bác để đảng viên, quần chúng trong đơn vị cảm nhận, suy ngẫm và tiếp tục đẩy mạnh tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác chuyên môn, phát huy dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng thông tin tới toàn thể Chi bộ những nội dung quan trọng về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng ta trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực hợp tác song phương, đa phương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.
Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, với những thông tin hữu ích được Báo cáo viên truyền đạt đã giúp toàn thể đảng viên, quần chúng trong Nhà xuất bản Tư pháp nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của cơ quan xuất bản trong thời kỳ mới, đồng thời không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta trong công tác đối ngoại để bảo vệ độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Nhân dịp này, Nhà xuất bản Tư pháp cũng đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm lại đối với lãnh đạo cấp Phòng và biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 06 tháng đầu năm 2019. Đây là những hoạt động cụ thể của tập thể công chức, viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Nhà xuất bản Tư pháp (08/9/2003 - 08/9/2019)./.
Tổ Quản lý website Nhà xuất bản Tư pháp