Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 08/2019

23/08/2019
Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 08/2019
Chiều 23/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp tháng 8/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Ban Thường vụ đã cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ, Lãnh đạo các tổ chức tham mưu giúp việc Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời, cho ý kiến về việc kiện toàn cấp ủy của Đảng ủy Văn phòng Bộ.
 

Tại phiên họp, các ủy viên Ban Thường vụ cũng cho ý kiến về việc kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức.