Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Đảng ủy Bộ Tư pháp.

31/07/2019
Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Sáng 31/7, Đoàn Kiểm tra số 1154 của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Đảng ủy Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn công tác cùng chủ trì buổi làm việc.
Tháng 4 vừa qua, Ban Bí thư TƯ đã ban hành Quyết định số 1154-QĐNS/TW về việc thành lập Đoàn kiểm tra tại Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn công tác cho biết kiểm tra chính là khảo sát thực tế, kiểm tra việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản nêu trên của Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tư pháp. Từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt và hiệu quả sự nêu gương của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết Đảng ủy Bộ Tư pháp mong muốn thông qua kiểm tra lần này sẽ rút ra được những kinh nghiệm quý giá để công tác Đảng của Bộ Tư pháp đạt được nhiều kết quả thiết thực, cụ thể hơn trong thời gian tới.