Phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp mở rộng quý III năm 2019

15/08/2019
Phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp mở rộng quý III năm 2019
Sáng 15/8, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tổ chức Phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp mở rộng quý III năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Căn cứ vào các Hướng dẫn, quy định, kế hoạch của Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy hoạch cấp ủy, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã ban hành Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp của Đảng bộ Bộ Tư pháp. Đến nay, một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, đã được Đảng ủy Bộ Tư pháp phê duyệt. Một số đảng bộ, chi bộ khác đang tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy.

Tại phiên họp này, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến về việc rà soát, bổ sung, đưa vào quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, các chức danh lãnh đạo các tổ chức tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy bộ giai đoạn 2020 – 2025. Đồng thời, nghe và cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng tổ chức Đảng 08 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 04 tháng cuối năm 2019.

Ngay sau phiên họp, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp đã xem xét, cho ý kiến rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; cho ý kiến, biểu quyết chủ trương giải thể Chi bộ Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột và chuyển giao đảng viên của Chi bộ về Phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk.