Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 09/2019

25/09/2019
Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 09/2019
Chiều 24/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp tháng 9/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Tại phiên họp đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy Bộ.
 

Bên cạnh đó, các Ủy viên Ban Thường vụ đã cho ý kiến về việc kiện toàn, bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam và kiện toàn, bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; cho chủ trương về việc thành lập các tiểu ban tổ chức, triển khai, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến về việc xét kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức.
An Như