Phiên họp Ban Thường vụ đảng ủy Bộ tháng 02/2020

20/02/2020
Phiên họp Ban Thường vụ đảng ủy Bộ tháng 02/2020
Dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, ngày 20/02, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp tháng 02/2020 để thảo luận và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng.
 
Theo đó, Ban Thường vụ đảng ủy Bộ đã thảo luận, thông qua Kế hoạch công tác nhân sự  Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, cho ý kiến về Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, thông qua dự thảo Công văn, mẫu phiếu đề xuất ý kiến giới thiệu nguồn nhân sự tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
Tại Phiên họp, Ban Thường vụ đã cho ý kiến về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng. Các thành viên của Ban Thường vụ cũng thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 và một số vấn đề về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ. Đồng thời, rà soát, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai công việc của các Tiểu ban giúp việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó là xét kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức.
 
An Như – Trung tâm Thông tin