Học viện Tư pháp: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019

27/12/2019
Học viện Tư pháp: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019
Ngày 26/12, Đảng bộ Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp; đồng chí Nguyễn Xuân Thu – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Tư pháp và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.
Đảng bộ Học viện Tư pháp có 12 chi bộ trực thuộc với tổng số 93 đảng viên, trong đó 02 đảng viên dự bị. Năm 2019, Đảng bộ Học viện Tư pháp luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là Đảng ủy Bộ Tư pháp. Đảng ủy Học viện Tư pháp có sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy với hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc; thường xuyên chỉ đạo các chi bộ tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, động viên đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Học viện yên tâm công tác, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng ủy đề ra. Nhờ đó, toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo việc quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết, Kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết của Đảng ủy đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực.
Phát biểu tại Hội nghị, với tư cách là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp đồng thời là Giám đốc Học viện Tư pháp, đồng chí Đoàn Trung Kiên chúc mừng toàn Đảng bộ Học viện Tư pháp đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí mong rằng năm 2020, Đảng bộ Học viện Tư pháp tiếp tục phát huy sức chiến đấu của Đảng, sự gương mẫu của đảng viên và phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể công chức, viên chức và người lao động Học viện Tư pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.
Đồng chí cũng nhất trí phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 mà Đảng bộ Học viện Tư pháp đã đề ra và nhấn mạnh đến một số vấn đề mà Đảng bộ Học viện Tư pháp cần chú trọng trong năm 2020. Cụ thể: Đảng bộ cần nhận diện tình hình khi tổ chức thực hiện tự chủ tài chính, đây là thử thách nhưng cũng là thời cơ để Học viện Tư pháp bứt pháp ; Bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Bộ Tư pháp, của Bộ, ngành; Tiếp tục phối hợp với lãnh đạo Học viện Tư pháp để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thu thay mặt Đảng ủy Học viện Tư pháp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Trung Kiên và các ý kiến phát biểu trong Hội nghị đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy Học viện hoàn thiện dự thảo báo cáo, đặc biệt là cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2020.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Học viện Tư pháp cũng đã trao Giấy khen cho 02 Chi bộ và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019.
Thanh Hương