Hội nghị quán triệt, phổ biến Chỉ thị 35 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp

25/12/2019
Hội nghị quán triệt, phổ biến Chỉ thị 35 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp
Chiều 25/12, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 20/5/219 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị 35) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì và trực tiếp là báo cáo viên của Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ; ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy Bộ và công chức chuyên trách công tác Đảng. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ Tư pháp và 06 điểm cầu khác.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đã quán triệt các văn bản, nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Bộ Tư pháp liên quan đến các văn kiện, tài liệu phục vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảm luận, đặt câu hỏi về các nội dung liên quan và được đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy giải đáp đầy đủ.