Phiên họp Ban Thường vụ Đảng bộ Bộ Tư pháp tháng 12/2019

31/12/2019
Phiên họp Ban Thường vụ Đảng bộ Bộ Tư pháp tháng 12/2019
Ngày 31/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp tháng 12/2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Tại phiên họp, Ban Thường vụ đã cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ; đánh giá, xét khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019; xét kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức.
Đồng thời, Ban Thường vụ đã thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng năm 2020; cho ý kiến về Chương trình Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 của Đảng bộ Bộ Tư pháp.

Tại phiên họp cũng đã tiến hành kiểm điểm Ban Thường vụ và kiểm điểm các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ.