Công văn về việc báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016

03/06/2016
Thực hiện Công văn số 137-CV/ĐUK ngày 23/5/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 (theo đề cương báo cáo gửi kèm Công văn này) và gửi Báo cáo về Đảng ủy Bộ (qua Văn phòng Đảng - Đoàn thể) trước ngày 11/6/2016 để tổng hợp, báo cáo
Đảng ủy Khối.
Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./. 
 

File đính kèm
Các tin khác