Nghị quyết phiên họp ngày 06/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp

11/04/2016
Ngày 06 tháng 4 năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp để xem xét, quyết định một số vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ; cho ý kiến đánh giá kết quả công tác quý I năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2016; cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp. Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy và Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Chấp hành Đảng bộ trao đổi, thảo luận, thống nhất quyết nghị: (xem chi tiết tại file đính kèm)