Công văn triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

03/06/2016
Đảng ủy Bộ Tư pháp triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
1. Thành phần:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ;
- Lãnh đạo cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ; Lãnh đạo cấp Vụ trưởng thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các Đảng bộ cơ sở;
- Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ;
- Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ;
- Thành viên Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ;
2. Thời gian: Hội nghị tổ chức trong 1,5 ngày, bắt đầu từ 8h00 ngày 10/6/2016 (thứ Sáu). Đại biểu có mặt từ 7h30’để nhận tài liệu và ổn định tổ chức.
3. Địa điểm: Hội trường Đa năng - Nhà N6 - Trụ sở Bộ Tư pháp,
60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
Đảng ủy Bộ yêu cầu đồng chí Bí thư phối hợp với Thủ trưởng đơn vị
sắp xếp công việc, cử đại biểu thuộc thành phần nêu trên tham dự Hội nghị.
- Thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp
(đồng chí Chu Thị Bình Nga: ĐT: 0462739370, DĐ: 0934640886).

 

File đính kèm
Các tin khác