Phiên họp ngày 13/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp

18/10/2016
Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác sau phiên họp tháng 8/2016; cho ý kiến về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, phân công Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách một số tổ chức đảng trực thuộc, bổ sung cấp ủy một số tổ chức đảng trực thuộc; xét kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức; nghe báo cáo kết quả công tác năm 2016, dự kiến nhân sự cho Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022 và cho ý kiến về nội dung phiên họp Ban Chấp hành quý IV/2016.
Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Thường trực Đảng ủy, Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp trao đổi, thảo luận, thống nhất như sau:
1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác sau phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 8/2016
  Ban Thường vụ Đảng ủy cơ bản nhất trí với báo cáo của Thường trực Đảng ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác từ sau phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 8/2016. Phân công đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chỉ đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để hoàn thiện, bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2016 và tổ chức triển khai thực hiện. Trong quý IV/2016, Ban Thường vụ tập trung chỉ đạo rà soát Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình công tác năm 2016 của Đảng ủy Bộ để kịp thời điều chỉnh Chương trình làm việc toàn khóa và chỉ đạo quyết liệt nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2016; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ, lựa chọn 01 chi bộ điển hình để tổ chức học tập nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Đề nghị Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ủy ban Kiểm tra, các Ban của Đảng ủy Bộ, các tổ chức đảng trực thuộc rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quý III/2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2016, đảm bảo triển khai thực hiện theo đúng Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2016 đã đề ra.
2. Về kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp
Ban Thường vụ Đảng ủy nhất trí chủ trương kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, tuy nhiên, cần cân nhắc thời điểm phù hợp. Giao Văn phòng Đảng - Đoàn thể rà soát, đánh giá hoạt động của Ban Chấp hành và các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ. Giao Ban Tổ chức chuẩn bị các bước cần thiết, báo cáo Ban Thường vụ tại phiên họp tới.
3. Phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách một số tổ chức đảng trực thuộc
Ban Thường vụ Đảng ủy nhất trí phân công bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách một số tổ chức đảng trực thuộc (có danh sách kèm theo). Đề nghị Văn phòng Đảng - Đoàn thể thông báo chính thức, tham mưu hình thức công bố Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách một số tổ chức đảng trực thuộc.
4. Về bổ sung cấp ủy một số tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ
4.1. Đối với Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ
Ban Thường vụ Đảng ủy nhất trí chủ trương kiện toàn bổ sung cấp ủy viên còn thiếu và chức danh Phó Bí thư Chi bộ với nhân sự dự kiến là đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Chi ủy viên, Phó trưởng phòng Phòng Công tác cán bộ bầu giữ chức Phó bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Hương Ly, đảng viên, chuyên viên Phòng Tổ chức bộ máy bầu làm chi ủy viên. Đề nghị Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình bầu chi ủy viên và bầu Phó bí thư Chi bộ theo đúng quy định của Đảng, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ quyết định chuẩn y.
4.2. Đối với Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ban Thường vụ Đảng ủy nhất trí chủ trương cho phép kiện toàn bổ sung Phó Bí thư với nhân sự dự kiến là đồng chí Lê Thị Thu Hiền, đảng viên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đề nghị Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện quy trình bầu Phó bí thư theo đúng quy định của Đảng, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ quyết định chuẩn y.
4.3. Đối với Chi bộ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
Ban Thường vụ Đảng ủy nhất trí tạm thời chưa kiện toàn bổ sung cấp ủy và Phó Bí thư Chi bộ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên. 
5. Về kết nạp lại vào Đảng, kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức
5.1. Kết nạp lại vào Đảng
Đối với việc đề nghị xem xét kết nạp lại quần chúng Bùi Tiến Khánh, viên chức Báo Pháp luật Việt Nam: Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhất trí giao Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ, quần chúng Bùi Tiến Khánh có thêm thời gian thử thách, phấn đấu, trên cơ sở đó sẽ xem xét kết nạp lại vào Đảng vào thời gian thích hợp.
5.2. Xét kết nạp Đảng
Ban Thường vụ Đảng ủy nhất trí kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam (có danh sách kèm theo). Giao Ban Tổ chức phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể thực hiện các thủ tục cần thiết, trình Bí thư Đảng ủy ký Quyết định kết nạp, đồng thời thông báo đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức Lễ kết nạp đảng viên theo đúng quy định, đảm bảo trang trọng. Chưa xem xét kết nạp Đảng với quần chúng Tạ Minh Thành vì có đơn tố cáo (nặc danh) đối với quần chúng Tạ Minh Thành. Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp với Chi bộ Cục Công tác phía Nam làm rõ thông tin nêu trong đơn, báo cáo lại Ban Thường vụ tại phiên họp tới.
5.3. Xét công nhận đảng viên chính thức
Ban Thường vụ Đảng ủy nhất trí công nhận đảng viên chính thức đối với 03 đồng chí đảng viên dự bị (có danh sách kèm theo). Giao Ban Tổ chức phối hợp với Văn phòng Đảng - Đoàn thể thực hiện các thủ tục cần thiết, trình Bí thư Đảng ủy ký Quyết định công nhận đảng viên chính thức.
6. Cho ý kiến kết quả công tác năm 2016 và dự kiến nhân sự cho Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2017-2022
Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá cao kết quả công tác của Hội và cá nhân đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp. Về dự kiến nhân sự cho Đại hội Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường vụ  Đảng ủy nhất trí cơ cấu Ban chấp hành Hội gồm 07 đồng chí, trong đó có Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch. Đề nghị Hội cân nhắc vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội, đảm bảo nhân sự có uy tín, có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý. Đề nghị Ban Chấp hành Hội chuẩn bị chu đáo cho Đại hội, đặc biệt là báo cáo kết quả công tác của Hội nhiệm kỳ 2012 - 2017 để hoạt động của Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tư pháp được tiếp tục phát huy và đạt hiệu quả cao hơn.
Trên đây là Nghị quyết phiên họp ngày 13/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Ban Thường vụ Đảng ủy thông báo để các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các đơn vị, cá nhân có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Các tin khác