Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III

27/10/2016
(Xem chi tiết tại file đính kèm)

File đính kèm
Các tin khác