Nghị quyết phiên họp ngày 10/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp

15/11/2016
Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp để công bố Quyết định và trao Cờ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 01 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 03 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2011-2015; thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý III/2016, dự kiến nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa và cho ý kiến sửa đổi, bổ sung Chương trình làm việc toàn khóa; cho ý kiến về việc xây dựng đội ngũ Báo cáo viên cấp Đảng ủy Bộ, đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ Bộ Tư pháp và Dự thảo Quy chế hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội.
Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Chấp hành Đảng bộ trao đổi, thảo luận, thống nhất: (xem chi tiết tại file đính kèm)
 
 

File đính kèm
Các tin khác