Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 93/2008/NĐ-CP 11/09/2008

Sáng nay, ngày 11/9/2008 Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/huyennt/ND-QD/&file=Nghi+dinh+93+ve+CN,+NV,+quyen+han,+CCTC+BTP.doc"Nghị định số 93/2008/NĐ-CP/a ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Nghị định số 93/2008/NĐ-CP).

Tư pháp tỉnh Ninh Thuận: Băn khoăn chuyện nhân sự và chuyên môn 11/09/2008

Ngày làm việc cuối cùng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Cùng Cường đã khép lại (ngày 10/9/2008) sau ba ngày làm việc với ba tỉnh miền Trung: Phú Yên, Khánh Hoà và Ninh Thuận về công tác tư pháp trên địa bàn các tỉnh này.

Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc tại tỉnh Khánh Hoà: Tìm lời giải cho bài toán cán bộ tư pháp xã, phường 10/09/2008

Hôm qua (9/9/2008), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cùng các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã kết thúc ngày làm việc tại tỉnh Phú yên và bắt đầu chuyến làm việc tại tỉnh Khánh Hoà.

Làm việc với tỉnh Phú Yên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Phát huy những kinh nghiệm hay, những cách làm mới 09/09/2008

Hôm qua (8/9/2008), UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh về “Tổ chức, hoạt động hoà giải cơ sở và Quyết định của Thủ tướng về việc xây dựng tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn”.

Trong tháng 9 ban hành Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân 08/09/2008

Ngày 01/9/2008, Văn phòng Chính phủ ra thông báo số 236/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội Khoá XII tại Phiên họp thứ mười một về hai dự án Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm và Luật Đăng ký bất động sản 01/09/2008

Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 8 năm 2008, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 11 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Công văn của Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ về việc sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng 28/08/2008

Trong thời gian vừa qua đã có các Văn phòng công chứng được thành lập như sau: tại thành phố Hà Nội có 7 Văn phòng công chứng; thành phố Hồ Chí Minh có 8 Văn phòng công chứng; tỉnh Hà Tây  nay là Hà Nội  có 1 Văn phòng công chứng (Văn phòng này do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây ra quyết định thành lập); tỉnh Cần Thơ 1 Văn phòng công chứng, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 1 Văn phòng công chứng, Thanh Hoá 1 Văn phòng công chứng.  Các Văn phòng công chứng đã đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả. Mặc dù vậy, vẫn còn có một số Văn phòng mới được thành lập hoặc đang chuẩn bị thành lập còn lúng túng trong cơ chế hoạt động yêu cầu hướng dẫn chỉ đạo về việc sử dụng biểu mẫu trong công chứng và thu phí công chứng đối với Văn phòng công chứng. Vì vậy, ngày 19.8.2008, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 2618/BTP-HCTP hướng dẫn nghiệp vụ về việc sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng với nội dung như sau:

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp 25/08/2008

Ngày 22/8/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.