Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp ngày 06/8/2020 08/08/2020

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp ngày 31/7/2020 31/07/2020

Ngày 31/7, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp giới thiệu toàn văn kết luận chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh.

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp ngày 27/7/2020 28/07/2020

Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; đồng chí Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, các đồng chí đại diện các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Bộ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo báo cáo, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã kết luận như sau: