Ban hành Kế hoạch sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 26/05/2022

Thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 291/QĐ-HĐPH ngày 28/02/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Hội đồng) ở Trung ương, ngày 23/5/2022, Hội đồng Trung ương đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-HĐPH về Kế hoạch sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10).

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện 10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 21/05/2022

Ngày 20/5/2022, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã ký Quyết định số 1196/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH... 11/05/2022

Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội