Nghị định số 59/2020/NĐ-CP: Quản lý, sử dụng CSDL về thi hành án hình sự 29/06/2020

Ngày 27/05, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2020/NĐ-CP, trong đó, quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 02/06/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Giảm phí 20% mức phí khi đăng ký giao dịch đảm bảo đến hết năm 2020 02/06/2020

Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 01/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2020/TT-BTC để giảm 20% mức phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm.

Các chính sách có hiệu lực trong tháng 6/2020 01/06/2020

Nhiều chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực trong tháng 6/2020, trong đó có quy định về các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Nghị định số 57/2020/NĐ-CP: Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% trong ngành sản xuất, lắp ráp ô tô 27/05/2020

Ngày 25/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Nghị định số 56/2020/NĐ-CP: Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 27/05/2020

Ngày 25/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Nghị định số 55/2020/NĐ-CP: Hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại 25/05/2020

Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch 22/05/2020

Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTP Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 5 năm 2020 và thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ thụ lý các việc về quốc tịch.