Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg: Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi 11/09/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020.

Nghị định số 71/2019/NĐ-CP: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp 04/09/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg: 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 19/08/2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP: Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án 16/08/2019

Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án. Đó là một trong những nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định trong Nghị định số 68/2019/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP: Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT 16/08/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (dự án BT).

Liên thông giữa dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 12/08/2019

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 04/2019/TT-BTTTT quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Bộ Tư pháp công bố 02 TTHC mới trong lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 02/08/2019

Ngày 25/7/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1696/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16/8/2019, cơ quan thực hiện: bộ, cơ quan ngang bộ. Theo đó, lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tư pháp quản lý có 02 thủ tục hành chính mới được công bố là: (i) thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (ii) thủ tục đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 02 Thủ tục hành chính này thực hiện trên cơ sở khoản 3 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017, Điều 13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 08/2019 02/08/2019

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019.