Nghị định số 80/2019/NĐ-CP: Quy định mới về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm 05/11/2019

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, trong đó, bổ sung Chương Va vào sau Chương V quy định dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Quyết định 31/2019/QĐ-TTg: Hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua SD cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học 21/10/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định số 31/2019/QĐ-TTg việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài.

Nghị định số 78/2019/NĐ-CP: Chức danh quản lý thị trường có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra 21/10/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 4/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Nghị định số 77/2019/NĐ-CP: Quy định mới về tổ hợp tác 21/10/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77/2019/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2019 và thay thế Nghị định 151/2007/NĐ-CP. Theo quy định, tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 2 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP: Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng đặc biệt khó khăn 10/10/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thu, nộp, xử lý CMND khi công dân chuyển từ CMND 9 số, 12 số sang thẻ Căn cước công dân 09/10/2019

Ngày 01 tháng 10 năm 2019, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 40/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, trong đó có sửa đổi quy định về thu, nộp, xử lý CMND khi công dân chuyển từ CMND 9 số, 12 số sang thẻ Căn cước công dân.

Quyết định số 28/2019/QĐ-TTg: Sửa đổi quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu 03/10/2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Nghị định số 75/2019/NĐ-CP: Vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị phạt tới 2 tỷ đồng 03/10/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh. Theo đó, mức phạt tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2 tỷ đồng.