Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất 22/12/2019

Ngày 19/12, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất.

Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg: Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu 22/12/2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg ban hành quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Quyết định 34/2019/QĐ-TTg: Quy định tiêu chí xác định dự án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp 22/12/2019

Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 95/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý vật liệu xây dựng 22/12/2019

Ngày 16/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

Thông tư số 41/2019/TT-BCT: Bổ sung Danh mục chi tiết mã số HS của hàng hóa 21/12/2019

Ngày 16/12/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 41/2019/TT-BCT về việc bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2020.

Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN: Tiêu chuẩn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” 21/12/2019

Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”.

Quy trình thanh quyết toán chi phí thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt 20/12/2019

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 49/2019/TT-BGTVT hướng dẫn quy trình, hồ sơ thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện vận tải phục vụ nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã hội.