Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 28/09/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Quy định về công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, nghiên cứu khoa học 28/09/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

Đảm bảo nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ 07/09/2021

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 6/9/2021 phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Quy định mới về tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 31/08/2021

Theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, các quy định tại Thông tư sẽ không áp dụng đối với việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo những chương trình đào tạo thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng.

Tiêu chuẩn người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 31/08/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.Trong đó có quy định về tiêu chuẩn người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và trường hợp miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

19 đối tượng được miễn học phí 31/08/2021

Ngày 27/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trong tình hình mới 27/08/2021

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết số 13-NQ/TW) yêu cầu công tác tổng kết thực hiện Nghị quyết phải tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Một số điểm mới của Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng 23/08/2021

Ngày 30/7/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 24-QĐ/TW Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định 24) thay thế cho Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 (Quy định 29). Qua nghiên cứu nội dung cơ bản của Quy định số 24 và đối chiếu với Quy định số 29 cho thấy có một số điểm mới chủ yếu sau đây: