Nghị định số 63/2020/NĐ-CP: Quy định về công nghiệp an ninh 12/06/2020

Ngày 8/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2020/NĐ-CP quy định về công nghiệp an ninh.

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP: Vị trí việc làm và biên chế công chức 12/06/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg: Khu vực cấm, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái 12/06/2020

Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Nghị định số 65/2020/NĐ-CP: Quản lý người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh 12/06/2020

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.

Nghị định số 64/2020/NĐ-CP: Hướng dẫn thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul 12/06/2020

Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2020/NĐ-CP hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 02/06/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Giảm phí 20% mức phí khi đăng ký giao dịch đảm bảo đến hết năm 2020 02/06/2020

Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngày 01/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2020/TT-BTC để giảm 20% mức phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm.