Bám sát quy định pháp luật để xây dựng nhiệm vụ dự án công nghệ thông tin trong lĩnh vực hộ tịch 03/02/2023

Chiều 03/02, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã làm việc với các đơn vị dự án công nghệ thông tin trong lĩnh vực hộ tịch.

Hoàn thiện chính sách, pháp luật thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm 03/02/2023

Ngày 3/2, Bộ trưởng Lê Thành Long và Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về phạm vi và nội dung lớn của Đề án “Ban hành Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam”.

Bàn giao công tác nghiên cứu khoa học pháp lý và các vấn đề chung về xây dựng pháp luật 03/02/2023

Sáng ngày 03/02, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ bàn giao Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý và các vấn đề chung về xây dựng pháp luật giữa nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc.

Thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết sử dụng kinh phí chi thường xuyên cho dự án dưới 15 tỷ đồng 03/02/2023

Sáng 03/02, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp Hội dồng thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, công trình, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng.

Lễ bàn giao công tác thanh tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 03/02/2023

Sáng ngày 03/02, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ bàn giao Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật giữa nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển 03/02/2023

Sáng nay 03/02, ngay sau Lễ bàn giao Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã có buổi làm việc đầu tiên với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Triển khai tốt công tác công nghệ thông tin sẽ giải quyết được nhiều công việc của Bộ, ngành Tư pháp 02/02/2023

Chiều nay - 02/02, ngay sau Lễ bàn giao công tác công nghệ thông tin và bồi thường nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã có buổi làm việc đầu tiên với Cục Công nghệ thông tin.

Lễ bàn giao công tác công nghệ thông tin và bồi thường nhà nước 02/02/2023

Chiều 02/02, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ bàn giao công tác công nghệ thông tin và bồi thường nhà nước giữa Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.