Triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 19/02/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 176/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

​Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, công dân số, tập trung triển khai Đề án 06 19/02/2024

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 15/2/2024 kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ bảy ngày 2/2/2024.

Chính phủ cho ý kiến đối với 03 dự án Luật và 02 đề nghị xây dựng luật 19/02/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2024 về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2024.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về căn cước trong năm 2024 19/02/2024

Ngày 14 tháng 02 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 19/02/2024

Ngày 11/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06 11/02/2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 135/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Phê duyệt Báo cáo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn 10/02/2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã phê duyệt báo cáo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN 07/02/2024

Trong không khí cả nước chào đón năm Giáp Thìn - 2024, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 94 tuổi (3/2/1930 - 3/2/2024), sáng 7/2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và TP. Hà Nội. Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.