Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân... 09/08/2022

Sáng 05/8/2022, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (sau đây gọi là Đề án) và tập huấn báo cáo viên pháp luật trong quân đội năm 2022.

Chuyển đổi số cần thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập 08/08/2022

Sáng 08/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ ba của Ủy ban. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhấn mạnh chuyển đổi số phải là công cụ quan trọng trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập, người đứng đầu phải truyền cảm hứng, tạo ra xu thế, thúc đẩy phong trào chuyển đổi số, triển khai công việc thực chất để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thật, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới mà các bộ, ngành, địa phương phải tập trung triển khai.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng bộ, ngành trong Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương 05/08/2022

Chiều 5/8, Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị.

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến 05/08/2022

Ngày 05/8, Bộ Tư pháp – Trưởng Khối thi đua Khối nội chính Trung ương đã tổ chức Toạ đàm về kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng tại các đơn vị thuộc Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương. Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thị Tố Nga chủ trì toạ đàm. Đại diện các cơ quan thuộc Khối nội chính cùng dự.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá 31/07/2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022 về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá, trong đó, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh.

Tăng cường nguồn lực cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 27/07/2022

Ngày 26/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2022 để xem xét 4 dự án luật, 1 đề nghị xây dựng luật và 1 nghị quyết của Chính phủ. Đây là phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ 4 trong năm 2022.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 26/07/2022

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 40-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.

Hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu 26/07/2022

Ngày 25/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 888/QĐ-TTg phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.