Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Bộ luật, Nghị quyết 09/01/2020

Ngày 06/01, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Từ 01/7/2020 Luật Dân quân tự vệ được thực hiện thống nhất trên cả nước 21/12/2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1811/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than cho sản xuất điện 20/12/2019

Ngày 02/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019 20/12/2019

Trong tháng cuối năm 2019, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành không được chủ quan, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã đề ra để hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Quốc hội giao năm 2019, tạo nền tảng vững chắc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Chỉ thị 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 19/12/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3% 02/12/2019

Ngày 18 tháng 11 năm 2019, Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 .

Thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực 02/12/2019

Đây là chỉ tiêu về công tác thi hành án được quy định tại Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 27/11/2019

Ngày 11 tháng 11, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 85/2019/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Nghị quyết nêu lên 12 Chỉ tiêu và 11 Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.