Bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế 19/01/2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, các bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, không ủy quyền cho cấp phó.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương ban hành Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động năm 2022 18/01/2022

Ngày 12/01/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) đã ký Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Quyết định số 04/QĐ-HĐPH phê duyệt Kế hoạch hoạt hoạt động của Hội đồng năm 2022.

Quốc Hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung 08 Luật: Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế 10/01/2022

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, sáng 10/01, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể, thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Tòa án sẽ đưa ứng dụng trợ lý ảo vào “giúp việc” cho thẩm phán, tư vấn pháp luật cho người dân 10/01/2022

Sáng 9/1, TAND Tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022. Chủ trì Hội nghị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Năm 2022: Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp các cấp 05/01/2022

Năm 2021, mặc dù chất lượng nhân lực tư pháp được nâng cao đáp ứng yêu cầu tình hình mới tuy nhiên, tình trạng thiếu thiếu biên chế vẫn tiếp tục diễn ra, đặc biệt cấp cơ sở; đòi hỏi nhiều giải pháp quyết liệt trong năm 2022.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 27/12/2021

Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030 27/12/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 2161/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tập trung nguồn lực xây dựng cơ chế, chính sách 20/12/2021

Năm 2021 Bộ, ngành Tư pháp đã tập trung nguồn lực kịp thời phối hợp với các cơ quan tham mưu Chính phủ, chính quyền các cấp xây dựng, hoàn thiện các văn bản liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị tác động bởi dịch bệnh.