Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp 19/08/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 (Quy hoạch).

Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW tại Bộ Nội vụ 15/08/2019

Chiều ngày 14/8, Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp (Chỉ thị số 39-CT/TW) do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ để khảo sát, nắm bắt tình hình 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW tại Bộ Nội vụ.

TPHCM cần kiến nghị các giải pháp về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, tư pháp 28/07/2019

Chiều 27/7, Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư đã làm việc vớiThành ủy TPHCM về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trên địa bàn TPHCM.

Kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 16/07/2019

Thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định 3150/QĐ-HĐPH ngày 28/12/2018 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương), trong hai ngày 11 và 12/7/2019, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An (Đoàn kiểm tra).

Công bố 7 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ bảy 04/07/2019

Sáng 4/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ bảy. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung chủ trì và điều hành cuộc họp.

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng 28/06/2019

Ngày 27/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ 27/06/2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.