Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với tổ chức thi hành pháp luật 06/09/2023

Dự kiến, hôm nay, 6/9, lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV theo đúng chủ trương “gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật”.

Danh sách thành viên Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ 31/08/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1010/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác).

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 31/08/2023

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 31/08/2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phân công theo dõi, đôn đốc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ ngành, địa phương 30/08/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 51/QĐ-TCTCCTTHC ngày 30/8/2023 ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Theo bảng phân công, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện theo dõi đôn đốc: Bộ Tư pháp; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Dân tộc; Tỉnh Kiên Giang; Tỉnh Hậu Giang; Tỉnh Trà Vinh; Tỉnh Sóc Trăng và Tỉnh Bạc Liêu.

Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2023: Tiếp tục hoàn thiện 4 dự án Luật 30/08/2023

​Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 135/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2023.

Rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở ở các ĐVHC đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 29/08/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023 về việc rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2030.

Những dấu mốc tự hào trong ngành Tư pháp 28/08/2023

Nhìn lại chặng đường 78 năm xây dựng và phát triển, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ, ngành Tư pháp đều cảm thấy tự hào về những gì mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ, ngành Tư pháp đã làm được. Chúng ta tin chắc rằng, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Tư pháp sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, gặt hái thêm nhiều thành công.