Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số 26/11/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1964/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Chiến lược quốc gia cấp nước sạch, vệ sinh nông thôn đến năm 2030 26/11/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

​Đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản QPPL về đầu tư theo phương thức đối tác công tư 25/11/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

​Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030 25/11/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” (sau đây gọi là Đề án).

Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Xây dựng 25/11/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1963/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương 24/11/2021

Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương đã ký Quyết định số 115/QĐ-HĐPH ngày 11/11/2021 phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (sau đây gọi là Hội đồng). Theo đó, Hội đồng có 39 thành viên, trong đó Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, 03 Phó Chủ tịch Hội đồng (gồm các ông: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) và 34 Ủy viên Hội đồng đại diện cho các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030 24/11/2021

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030”.

Giám sát văn bản quy phạm pháp luật phải làm thường xuyên, liên tục 23/11/2021

Sáng 23/11, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.