Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội 03/02/2023

Thời gian qua, vai trò của Quân đội đã được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phấn đấu 50% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng 02/02/2023

Đến nay, Bộ Tư pháp đã triển khai việc cung cấp dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử của ngành Tư pháp, tạo điều kiện khi có các yêu cầu thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác thi hành án dân sự 01/02/2023

Quý I năm 2023, các cơ quan THADS địa phương đã quyết liệt triển khai, chỉ đạo các đơn vị tập trung, tăng cường công tác tổ chức thi hành án, đồng thời xây dựng các giải pháp chung, chỉ đạo các đơn vị căn cứ theo tình hình cụ thể của từng địa phương triển khai các giải pháp cụ thể để mang lại hiệu quả cao nhất.

​Phương châm điều hành năm 2023 "Đoàn kết kỷ cuơng, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả" 27/01/2023

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/NQ-CP về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2022.

​Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 17/01/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

​Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023 17/01/2023

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định về Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp năm 2023

​Nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự đối với các bản án kinh doanh, thương mại 17/01/2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/1/2023 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS) đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại (KDTM) giai đoạn 2023 – 2028.

Công bố QĐ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH VN 11/01/2023

Hôm nay (11/1), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đối với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu.