Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất 17/03/2023

​ Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhất việc lấy ý kiến nhân dân 17/03/2023

Văn phòng Quốc hội (QH) vừa có Thông báo số 2083/TB-VPQH Kết luận của Chủ tịch QH Vương Đình Huệ tại cuộc họp với Bộ Tài nguyên và Môi trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 17/03/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định 215/QĐ-TTg về việc giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Góp ý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản 16/03/2023

Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và Trường Đại học Chu Văn An vừa phối hợp tổ chức Hội thảo “Vai trò công chứng trong bảo đảm an toàn pháp lý giao dịch bất động sản - Nhìn từ góc độ dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)”.

Hội nghị thường niên về công tác phối hợp giữa Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp 15/03/2023

Ngày 14.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị thường niên về công tác phối hợp của hai cơ quan trong năm 2023. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đồng chủ trì hội nghị.

Góp ý dự thảo Luật Đất đai: Đảm bảo tính thân thiện, khả thi, đồng bộ của các quy định pháp luật 14/03/2023

Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều chuyên gia, nhà khoa học cho rằng dự thảo còn thiếu tính thân thiện vì nhiều quy định khó xác định nội hàm, có thể hiểu khác nhau theo nhận thức, trình độ của người đọc; nhiều thuật ngữ chuyên ngành chưa được giải thích rõ, dễ gây nhầm lẫn, chồng chéo.

Phiên họp Hội đồng các vấn đề chung và chính sách của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế năm 2023 13/03/2023

Phiên họp Hội đồng các vấn đề chung và chính sách (CGAP) của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế (HCCH) năm 2023 đã được tổ chức tại La Hay, Hà Lan từ ngày 7 – 10 tháng 3 năm 2023 với sự tham gia của 450 đại biểu đến từ 80 quốc gia thành viên HCCH, 08 quốc gia chưa phải thành viên, 07 tổ chức liên chính phủ, 09 tổ chức phi chính phủ. Trong đó có 264 đại biểu tham gia trực tiếp và 186 đại biểu tham gia trực tuyến.

​Tiếp tục hoàn thiện thể chế về đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở, bất động sản 13/03/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trong đó Chính phủ yêu cầu tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở, bất động sản đảm bảo đồng bộ, khả thi