Thực hiện quyết liệt các giải pháp tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SX kinh doanh 23/10/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV sẽ xem xét thông qua 9 luật, 1 nghị quyết 23/10/2023

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV khai mạc sáng 23/10, tại Hà Nội. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 22 ngày, chia theo hai đợt: Đợt 1 họp trong 15 ngày, từ ngày 23/10 đến 10/11; đợt 2 họp trong 7 ngày, từ ngày 20/11 đến 28/11.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự 20/10/2023

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ 20/10/2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 17/10/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 972/CĐ-TTg ngày 17/10/2023 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước 16/10/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Quy định của BCHTW về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các ĐVSN công lập 16/10/2023

Theo Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ, mỗi quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh; Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng, đảng viên.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật giao dịch điện tử 16/10/2023

Ngày 13/10/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định 1198/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 ngày 20/06/2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.